Provinciaal

 1e Asduif Midfond Jong (19-443)

 3e Hokkampioen Midfond Jong Aangewezen
 4e Hokkampioen Midfond Onaangewezen
 5e Hokkampioen Midfond Jong Keizer
 6e Asduif Midfond (18-542)
 6e Asduif Midfond Jong (19-430)
 7e Asduif Midfond Jong (19-430)
 7e Hokkampioen Vitesse Jong Onaangewezen

 7e Hokkampioen Natour Keizer
 8e Hokkampioen Natour Onaangewezen
 9e Asduif Generaal

10e Hokkampioen Natour Aangewezen

10e Asduif Midfond Jong (19-418)
10e Hokkampioen Vitesse Jong Aangewezen

10e Hokkampioen Vitesse Jong Keizer
11e Hokkampioen Midfond Keizer 
13e Hokkampioen Vitesse Keizer

Rayon West

 1e Hokkampioen Midfond Jong Onaangewezen

 1e Hokkampioen Midfond Jong Keizer

 1e Asduif Midfond Jong (19-443)

 2e Hokkampioen Midfond Onaangewezen

 3e Hokkampioen Vitesse Keizer
 3e Hokkampioen Vitesse Jong Onaangewezen

 3e Hokkampioen Midfond Jong Aangewezen
 4e Hokkampioen Vitesse Jong Aangewezen
 4e Hokkampioen Vitesse Jong Keizer

 4e Hokkampioen Vitesse Aangewezen 
 4 Asduif Midfond (18-542)
 4e Hokkampioen Marathon Onaangewezen

 4e Hokkampioen Marathon Aangewezen

 4e Hokkampioen Marathon Keizer
 5e Asduif Midfond Jong (19-430)

 5e Hokkampioen Natour Aangewezen 

 5e Hokkampioen Natour Keizer
 6e Asduif Midfond Jong (19-418)
 7e Asduif Midfond Jong (19-434)

 7e Hokkampioen Vitesse Onaangewezen

 7e Hokkampioen Natour Aangewezen
 8e Hokkampioen Midfond Keizer
 8e Asduif Marathon
 9e Hokkampioen Midfond Aangewezen